taff

آخرین اخبار در مورد کشف و ضبط

معدوم سازی ۵ تن مواد غذایی فاسد در بانه

مدیر شبکه بهداشت و درمان بانه از معدوم سازی ۵ تن مواد غذایی فاسد و غیر قابل مصرف در این شهرستان ‌‌‌‌خبر داد. دکتر آرش رشیدی گفت: بازرسان واحد سلامت محیط مرکز بهداشت شهرستان بانه با همکاری شهرداری؛ مقدار ۵ تن مواد غذایی فاسد شده و غیر قابل مصرف را کشف کردند. او افزود: این مواد از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی سطح شهر کشف و ضبط کرده بودند و در محل دفع پسماند شهری معدوم شدند. باشگاه خبرنگاران جوانکرد ...