taff
10 آبان 1401 - 19:43

کلیات لایحه نحوه اداره مراکز فرهنگی ایران و روسیه در کمیسیون فرهنگی مجلس تصویب شد

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس از تصویب کلیات لایحه نحوه استقرار و اداره مراکز فرهنگی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال روسیه خبر داد. احمد راستینه سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری فارس با اشاره به نشست امروز (سه‌شنبه، دهم آبان) این کمیسیون گفت: در جلسه امروز لایحه نحوه استقرار و اداره مراکز فرهنگی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهور فدرال روسیه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و کلیات آن به تصویب اعضای کمیسیون رسید. احمدراستینهراستینهسخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفت‌مجلس شورای اسلامیوگووگوبا خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری فارس با اشاره به نشست امروز (سه‌شنبه، دهم آبان) این کمیسیون گفت: در جلسه امروز لایحه نحوه استقرار و اداره مراکز فرهنگی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهور فدرال روسیه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و کلیات آن به تصویب اعضای کمیسیون رسید.روسیهوی افزود: این لایحه به دنبال مشخص کردن شرایط نحوه تأسیس و اداره مراکز فرهنگی بین ایران و روسیه است که جزئیات آن در جلسات بعد مورد بررسی قرار خواهد گرفت. وی افزود: این لایحه به دنبال مشخص کردن شرایط نحوه تأسیس و اداره مراکز فرهنگی بین ایران و روسیه است که جزئیات آن در جلسات بعد مورد بررسی قرار خواهد گرفت.سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: با توجه به گسترش و اهمیت روابط اقتصادی بین ایران و روسیه توجه به بحث فرهنگ و روابط و مسائل فرهنگی نیز از اهمیت زیادی برخوردار است و باید مورد توجه قرار گیرد. سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: با توجه به گسترش و اهمیت روابط اقتصادی بین ایران و روسیه توجه به بحث فرهنگ و روابط و مسائل فرهنگی نیز از اهمیت زیادی برخوردار است و باید مورد توجه قرار گیرد.راستینه خاطرنشان کرد: همچنین در این جلسه طرح اصلاح قانون نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت و موادی از آن به تصویب اعضای کمیسیون رسید. راستینهراستینهخاطرنشان کرد: همچنین در این جلسه طرح اصلاح قانون نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت و موادی از آن به تصویب اعضای کمیسیون رسید.وی افزود: براساس مصوبه امروز کمیسیون در روند بررسی این طرح رئیس هیأت امنای نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور رئیس جمهور و قائم مقام وی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد بود. وی افزود: براساس مصوبه امروز کمیسیون در روند بررسی این طرح رئیس هیأت امنای نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور رئیس جمهور و قائم مقام وی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد بود.سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: همچنین براساس این مصوبه به پیشنهاد اعضای هیأت امنا و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی یک شخصیت حقیقی از میان اساتید دانشگاه و افراد فعال و نخبه در حوزه فرهنگی در هیأت امنای نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور عضویت خواهد داشت. سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: همچنین براساس این مصوبه به پیشنهاد اعضای هیأت امنا و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی یک شخصیت حقیقی از میان اساتید دانشگاه و افراد فعال و نخبه در حوزه فرهنگی در هیأت امنای نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور عضویت خواهد داشت.شورای عالی انقلاب فرهنگیپایان پیام/ پایان پیام/
منبع: فارس
شناسه خبر: 823609