taff
16 آبان 1401 - 17:18

همه موضوعات در برنامه هفتم باید خانواده‌ محور باشند

قالیباف گفت: در برنامه هفتم باید همه موضوعات خانواده‌ محور دنبال شوند و موضوع خانواده به عنوان یک نهاد در اولویت باشد. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست بررسی اجرای قانون حمایت از خانواده که با حضور وزرای کشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، راه و شهرسازی، صنعت، معدن، تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و قائم مقام بانک مرکزی و جمعی از نمایندگان و مسئولان اجرای این قانون برگزار شد، تاکید کرد: با توجه به اینکه برنامه هفتم در دولت در حال تنظیم شدن است باید موضوع حمایت از جمعیت با تمرکز بر نهاد خانواده مورد توجه قرار گیرد. رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: پس از گذشت یکسال از اجرای قانون مذکور اگر در این قانون ضعف‌هایی وجود دارد، این ضعف‌ها باید در برنامه هفتم که قرار است دولت در روز‌های آینده آن را به مجلس ارائه کند، مورد توجه قرار گیرد. قالیباف با تأکید بر اینکه منظور ما از جمعیت، زاد و ولد نیست بلکه مفهوم عام‌تر جمعیت مورد توجه است، گفت: در برنامه هفتم باید همه موضوعات خانواده‌محور دنبال شوند و موضوع خانواده به عنوان یک نهاد در اولویت باشد. وی اضافه کرد: اگر در تصمیمات و سیاستگذاری‌ها، محوریت با نهاد خانواده باشد می‌توانیم موضوعات را مدیریت کنیم و می‌توانیم شاخص‌ها را در زمینه‌های رفاهی، آموزشی و تربیتی تغییر دهیم. رئیس قوه مقننه در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت برنامه ریزی و سیاستگذاری عملیاتی و اجرایی تاکید کرد و گفت: می‌بینیم که مدت اجرای برنامه توسعه ۲۰ ساله و چشم انداز ۱۴۰۴ در حال اتمام است، اما نتوانستیم در برخی از شاخص‌ها این برنامه را محقق کنیم. باشگاه خبرنگاران جوانسیاسیمجلس
شناسه خبر: 835699